Ofertovet

Форми за искане и оттегляне

От тук може да изтеглите формите за попълване и да ни ги изпратите.

Образец на форма за искане от субект на данните
Образец на форма за оттегляне на съгласие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сподели !