Ofertovet

Всичко от А до Я за регистрирането на куче

Всичко от А до Я за регистрирането на куче

  Регистрацията и чипирането на домашните кучета е задължително. Предстои и обсъждане на промяна в закона, според която ще е задължително и чипирането на котки. Такова задължение към собствениците на котки за сега няма.

  Къде се извършва регистрацията?

  Регистрацията на домашните любимци се извършва в районните кметства по местоживеене. За целта са ви необходими:

  При посещение на ветеринарен лекар, след поставяне на ваксината против бяс, лекарят може да ви издаде и оформи паспорта, необходим за регистрацията. С попълнения паспорт отивате в кметството. Там ще ви бъде издадено удостоверение за регистрация. Ще трябва винаги да носите и двете, когато сте със своя любимец – удостоверението и паспорта на животното и при поискване да ги представяте на контролните органи за проверка. Това значи – при всяка разходка и всяко пътуване с кола ги носете с вас както собствените лични документи.

   Таксата, която ще платите за издаване и оформяне на паспорт е между 10 и 15 лв.

   Таксата за поставяне на годишна ваксина против бяс също варира в различните кабинети и клиники – от 25 до над 50 лв.

   Таксата за поставяне на микрочип е между 30 и 50 лв.

  Защо да ги регистрираме?

  Според ЗВМД регистрирането е задължително:

Чл. 175. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) За притежаване на куче ежегодно се заплаща такса по Закона за местните данъци и такси.

(2) Освобождават се от такса собствениците на:

  1. кучета инвалиди;

  2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

  3. кучета, използвани за опитни цели;

  4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

  5. кастрирани кучета

  6. ловни кучета.

(3) Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

  Както гласи законът, при навършване на 4 – месечна възраст или в 7 дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът трябва да го регистрира при ветеринарен лекар и в съответната община. Задължително е и чипирането според:

  От една страна е ваше законово задължение като собственици. От друга е акт на отговорност от наша страна към нашите любимци.Чипирането доказва правото на собственост на стопанина – например при кражба или при изгубване.

  Как става това?

  1.   Първо се подава декларация по образец за регистрация на домашно куче към общината.
  2.   Необходимите ви документи са:

  Собствениците на кастрирани кучета НЕ плащат такса за притежание на куче по закон. Още – за кучетата с поставен микрочип не се заплаща таксата за първата година на тяхното регистриране. Други категории кучета, за които собственикът е освободен от такса бяха споменати по-горе. От тази година отпада облекчението за ловни кучета.

3.  Следва от общината да сте получили „Удостоверение за регистрация на домашно куче“.

4.  Остава само да направите регистрацията при ветеринарен лекар.

   Какво става при регистрацията?

   При регистрацията на кучето ветеринарният лекар поставя микрочип, който съдържа идентификационен код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици на населеното място и индивидуален номер на животното.

  Задължен е ежемесечно да изпраща данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в РВМС и в съответната община. Това са данните за задължителните ваксини, алергии, хирургични интервенции, обезпаразитяване и заболявания. Получава се нещо като картон на пациента.

  Всички собственици са длъжни да регистрират в данъчната служба по местоживеене кучетата си – така както и колата, както и къщата. Внася се ежегодна такса за притежание на домашен любимец. Таксата варира според населеното място. За да разберете данък в какъв размер ще се наложи да плащате, трябва да проверите в общината или данъчната служба.

  Тъй като ловните кучета са най-честите случаи на изгубени и изоставени домашни любимци, за тях отпада облекчението от таксата. Валидно от тази година.  

 

  В крайна сметка, чрез регистрацията и чипирането, кучетата и техните собственици стават проследими от контролиращите органи. Това, което се очаква като резултат е да се овладее проблемът с масовото изоставяне на домашни любимци и, разбира се, с нарастващия брой бездомни кучета.

55110

КоментариСвързани статии

Сподели !